Vi erbjuder

Vi erbjuder verksamhetsanpassade;

* Utbildningar och workshop

* Enstaka och återkommande föreläsningar

* Inspirationsföreläsningar

 

Målet med våra tjänster är att de ska bidra till det aktiva arbetet för social hållbarhet både internt på den egna arbetsplatsen och externt i utåtriktad verksamhet.

Vi arbetar för att sprida kunskap och väcka delaktighet hos organisationer och individer för att främja jämlikhet och mänskliga rättigheter och aktivt motverka diskriminering mm.

 

Om Du/Ni är intresserade och vill veta mer, kontakta oss! Efter en första kontakt skickar vi gärna en offert som förslag på hur vi kan arbeta tillsammans. Oavsett om det gäller ett enstaka uppdrag eller ett längre samarbete. Vi är alltid öppna för behovsanpassade och kreativa lösningar.

 

Våra ämnen

Normkritik

Allt vårt arbete har en grund i ett normmedvetet och normkritiskt förhållningssätt. Vi utbildar även andra att göra det.

Ett normmedvetet förhållningssätt (eller normkritik) handlar om att synliggöra och möjliggöra eller förstärka de normer som är bra – och att utmana och ändra de normer som begränsar och skapar utanförskap.   

I en verksamhet kan det bidra till att bli mer effektiv i sitt uppdrag och att skapa en miljö där medarbetare och kunder känner sig inkluderade och trygga, vilket i sin tur bidrar till effektivitet och social hållbarhet. 

Vi kan också erbjuda normkritiska granskningar av,

  • Kommunikationsmaterial
  • Policydokument
  • Blanketter och dokumentationssystem
  • Fysisk miljö
  • Projektansökningar och -rapporter

Kontakta oss om det låter intressant!

Social hållbarhet

Sidan är under uppbyggnad. Mer information kommer inom kort. Vill du veta mer och inte vill vänta, kontakta oss idag!

Aktiva åtgärder mot diskriminering

Begreppet "aktiva åtgärder" kommer från diskrimineringslagen och omfattar till exempel arbete mot trakasserier och sexuella trakasserier.

Vi hjälper din verksamhet att se vilka normer som kan hjälpa till att förhindra diskriminering och/eller trakasserier. Ibland görs redan bra saker utan att det finns ord för att riktigt beskriva det. 

Många vet inte heller att det finns lagkrav på aktiva åtgärder eller hur man på ett ganska enkelt sätt kan arbeta med det. Vi hjälper dig hela vägen, kontakta oss om du vill veta mer!

Diskrimineringsombudsmannen förklarar "aktiva åtgärder" såhär:

Lagen beskriver de aktiva åtgärderna som ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Hot, våld och utsatthet

På gång!

Bjud in oss till möte så tar vi med fikakorgen!

Vi vill veta hur din verksamhet ser på social hållbarhet. Hur ser arbetet ut idag? Vilka utmaningar står ni inför?

Kan vi göra något tillsammans? Första steget är att bjuda in oss till ett möte. Det kostar ingenting och vi bjuder på hembakat fika! 

 

Kontakta oss om det låter spännande och du -vänta inte! 

Ett möte kan ta 30-60 minuter och måste inte leda till att ni bokar någon av våra föreläsningar eller utbildningar. Men fundera i förväg på vad ni kan få ut av mötet. Hur jobbar ni idag? Hur skulle ni önska att det gick att arbeta? Hur ser framtiden ut?

Är ni sen intresserade av ett framtida samarbete så kan vi ge er ett förmånligt paket som är anpassat för just er!

 

Normkreativ på arbetsplatsen! – Boka en underhållande och viktig föreläsning om hur normer på arbetsplatsen påverkar arbetslaget och verksamheten.

 

Det här är en föreläsning som på ett underhållande och lättsamt och lätt humoristiskt sätt lyfter fram hur normer påverkar vår verksamhet och hur vi kan göra för att bidra till en mer tillgänglig arbetsmiljö. Se det gärna som en del i ert arbete för social hållbarhet.

 

Runt högtider blir normerna i samhället och på arbetsplatser särskilt tydliga. Den här föreläsningen passar bra i samband med en kick-off, ett frukostmöte eller liknande. Så bjud in personalen till aha-upplevelser, inspiration och ett en hel del igenkänning. Vem vet, kanske kan vi tillsammans hitta nya fina normer som stärker arbetsglädjen.

 

Prisexempel 8 000 kr plus eventuell resekostnad och moms. Max antal deltagare 25. För bokning och anpassad offert kontakta oss